...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Monday, March 20, 2017

TÓC đuôi gà.Sáng nay lên văn phòng, mở ngăn kéo bàn làm việc, cái kẹp tóc nằm ở đó dễ hơn 10 năm hoặc từ lúc nào mình cũng không nhớ nữa!

Ngày trước hay kẹp tóc lên cao, sẵn gì kẹp nấy, nhưng vẫn hay dùng cái kẹp tóc bằng sừng này để kẹp mái tóc lên cao phía sau ót cho gọn.

Rồi theo thời gian, cứ mỗi lần kẹp lên được một lúc thì tóc và kẹp lại tuột nhè nhẹ xuống vai.. nên cất ở ngăn bàn lâu rồi.

Sáng nay nhìn lại nhớ mái tóc thề thả.. bay ở sân trường thủa trước!

Người ta khi tới cái điểm gọi là.. già thì thường vậy đó!


TTM
21/03/2017
#HoiUcNamDauDo


No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter