...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Saturday, March 11, 2017

KHẮC VẾT NGẬM NGÙI..
Ta về đây góc trời,
rợp Bằng Lăng tím

Dấu ấn thời gian qua,
khắc vết.. ngậm ngùi


Tháng Giêng vàng ray rức..
trôi xa ngan ngát..

Trên đỉnh dốc đời,
chân trời tim tím.. rơi..


TTM
19/02/2017
23 tháng Giêng, Đinh Dậu

#GapGhenhChu

No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter