...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Wednesday, September 18, 2013

Đón thu..
Đêm qua thắp nến đón thu
Tuổi thơ cùng những lời ru qua rồi..
Lung linh ánh nến lặng.. đời
Ngoài kia bão đến che lời.. trăng thu.


TTM
PP. 19/09/2013 - Trung Thu
--> Read more..

Friday, September 13, 2013

Thứ sáu mười ba !


"Ai đem rắc bướm lên hoa
Rắc bèo xuống giếng, rắc ta vào nàng?
Ai đem nhuộm lá cho vàng?
Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta?"

NB.Hôm qua thứ sáu mười ba
Quay đi ngoảnh lại mới.. đà bao năm.
Lá vàng cuối ngõ xa xăm 
Đời kia chẳng bạc, biệt tăm nhau rồi...


TTM
PP. 13/09/2013
--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter