...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Tuesday, May 4, 2010

國王誕辰 King's birthday

Start:     May 13, '10 07:00a
End:     May 13, '10 12:00p
2010/5/13 ~ 15 được nghỉ tiếp

Sinh nhật vua, con dân được nghỉ
--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter