...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Tuesday, April 15, 2014

Ta về chiều nắng say..


Hoa vàng rơi cuối phố
Nắng hắt vàng chiều nay
Bâng khuâng trong chiều vắng
Ta về chiều nắng say..

TTM
PP. 15/4/2014

--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter