...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Friday, March 17, 2017

Ta về mây trắng, đầy tayKhi ta, ngoảnh lại nhìn ta
Bước đi, đã quá rất xa, nửa đường
Lắng nghe, một thủa vô thường
Nửa đường xa ấy đoạn trường, gió bay


Ta về mây trắng, đầy tay
Trăm năm dâu bể đổi thay, ta rồi..
Tóc rơi theo sóng ngàn, trôi
Tháng Ba dấu ấn chia đôi, đoạn trường..


TTM
15/03/2017
#GapGhenhChu


No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter