...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Friday, November 15, 2013

Ngược xuôiNgược xuôi hai lối về
Biển cả sóng lê thê 
Xóa dấu hằn trên cát
Xóa cả đời sơn khê...


TTM
NT. 02/11/2013


--> Read more..

Thursday, November 7, 2013

Ta về với những vàng phai.."Hoàng hôn xuống.. ô chân mẹ về.."
  Vàng phai trước ngõ
   
  Trịnh Công Sơn

  Vàng trước ngõ trong ngần áo lụa
  Nụ hồng quá nghe ra ngậm ngùi
  Vì vàng phai xưa từng mấy độ
  Rộng nghìn thu một tà dương ấy

  Hồng đi nhé chân về giữa ngọ
  Đường xanh quá môi e ngại hồng
  Tự trời em ôi hồng rất lạ
  Đường về xa trời đất mông lung

  Hồng đi nhé môi cười giữa ngọ
  Vàng phai sẽ nhớ em một mùa
  Hồng đi nhé xin hồng với nụ
  Vàng phai sẽ cuốn đi mịt mù

  Dòng sông nắng cho bờ bến rộng
  Vườn trưa nắng tiếng ru lạc loài
  Một vòng nôi ru chiều xuống ruộng
  Một dòng sông chở ngày hấp hối

  Chiều ra đứng bên trời gió lộng
  Hoàng hôn xuống ô chân mẹ về
  Chợ chiều xa không còn tiếng động
  Một bàn chân rời suối qua khe.

  TCS


--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter