...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Thursday, August 11, 2011

"Người về lặng lẽ sao đành.."

Start:     Aug 13, '11 1:00p
End:     Aug 16, '11 6:00p
Location:     Cái đầm nước..
   Ta lại về, gió thu chào ngoài ngõ
   Bước ngập ngừng, nghe sáo trúc lao xao.
   Ai đợi ai mong, trời thu.. vắng lặng
   Có đợi ta về, nhặt cánh phượng vừa.. sang thu..


   TTM
   PP. 12/08/2011

--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter