...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Friday, June 11, 2010

Giỗ Ông nội!

Start:     Jun 15, '10 08:00a  Giỗ cha, ta lại về nhà
  Trước là cúng kiếng, sau là thăm con !

  04/05 Ất Dậu.
  Mẹ đi trước, để cha già lẻ chiếc
  Các con chỉ là con, chẳng xóa được nỗi vắng buồn

  Bây giờ nơi đây, lặng tưởng niệm một đời người trong quá khứ !
  Thật ngậm ngùi, kiếp nhân sinh ngắn ngủi
  Hôm nay, hoài niệm một dòng đời đã đi qua.

  Ai rồi cũng sẽ đi qua !
  ...
--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter