...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Wednesday, October 9, 2013

Tím ..

Sáng ra sân
Cành đong đưa
Man mác
Tím...............

Chiều bên song
Mây lững lờ
Bàng bạc
Tím...............

Đêm vô thường
Trăng khuyết xa
Lấp lánh
Tím...............


TTM
PP. Đêm tím 2013/10/09--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter