...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Monday, August 2, 2010

Sâm Thương

Start:     Aug 3, '10 08:00a
End:     Aug 9, '10 2:00p
Location:     Sâm Thương
  Star

  Ta lãng đãng, đi tìm
  Một vì sao thủa nọ
  Sao Hôm, chiều chợt tắt
  Sao Mai, sáng chẳng về

  Sao Hôm và sao Mai
  Sâm Thương trời vời vợi

  ....
--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter