...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Sunday, November 18, 2012

GB tháng 11-2012


Tháng mười một thập thò cuối ngõ
Trăng thượng tuần chênh chếch đầu non
Ai vẫn ngang dọc đời đây đó
Đêm về gói lại.. tấm lòng son

PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    TTM
    PP. 2012/11/21~12/05

    Photobucket
--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter