...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Saturday, April 14, 2018

Tô chút.. phấn

Tô chút.. phấn
che đi, màu nắng, nhạt

tô chút.. hồng
che khuất, một trời, xa


TTM
Thứ Bảy, 14/4/2018
#TuổiĐờiCheoLeo
#GapGhenhChu

🥗 Photo: Vy Huỳnh Vy Dung

No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter