...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Monday, January 16, 2012

"三寶" Đọc sách trong trời khuya mưa giông..

Start:     Jan 19, '12 6:00p
End:     Jan 19, '12 9:00p
Location:     Về thăm cái đầm nhỏ.

Khuya thức giấc vì tiếng mưa, ủa sao mùa này lại mưa nhỉ?
Vài hôm nữa mới về thăm cái đầm nhỏ nhà mình cơ mà!!

Chợt nhớ hôm qua là ngày tiễn ông Táo về trời.. Lại ngân nga.. "Ông Táo về trời lại bị mưa.." Định họa vài câu nhưng kìa, ngoài trời lại chuyển qua tiếng giông! Nằm mà nghe tiếng giông trên bầu trời, thì thấy buồn thật.. quay qua đọc sách thì mở ngay ra chương 67 trong Đạo Đức Kinh..

Lại ngồi dậy đọc và vào VN thư quán đọc thêm ý của các bậc tiền bối:


三寶
章第六七

天下皆謂我道大, 似不肖.
夫惟大, 故似不肖.
若肖, 久矣其細 (*也夫).

我有三寶, 持而保之:
一日慈, 二日儉, 三日不敢爲天下先.

夫慈故能勇, 儉故能廣, 不敢爲天下先, 故能成其大(器長).
今捨(舎*)慈且勇, 捨(*舎)儉且廣, 捨(*舎)後且先, 死矣!
夫慈, 以戰則勝, 以守則固.
天將救之, 以慈衛之.Tam Bảo
Chương 67

Thiên hạ giai vị ngã đạo đại, tự bất tiếu.
Phù duy đại, cố tự bất tiếu.
Nhược tiếu, cửu hỹ kì tế (*dã phù).

Ngã hữu tam bảo, trì nhi bảo chi:
nhất viết từ; nhị viết kiệm; tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên.

Phù từ cố năng dũng; kiệm cố năng quảng,
bất cảm vi thiên hạ tiên, cố năng thành kỳ đại (*khí trưởng).
Kim xá từ thả dũng, xá kiệm thả quảng, xá hậu thả tiên, tử hĩ!
Phù từ, dĩ chiến tắc thắng, dĩ thủ tắc cố.
Thiên tương cứu chi, dĩ từ vệ chi.Thiên hạ bảo đạo của ta lớn, cơ hồ không có gì giống nó cả.
Vì nó lớn quá [mà lại không có hình tượng] nên không có gì giống nó cả.
Nếu có thì nó đã là nhỏ từ lâu rồi[2].

Ta có ba vật báo mà ta ôm giữ cẩn thận:
một là lòng từ ái, hai là tính kiệm ước,
ba là không dám đứng trước thiên hạ.

Vì từ ái nên [tận lực che chở dân] mà sinh ra dũng cảm;
Vì kiệm ước nên hoá ra sung túc, rộng rãi;
Vì không dám đứng trước thiên hạ
nên mới được làm chủ thiên hạ.

Nếu không từ ái mà mong được dũng cảm;
không kiệm ước mà mong được sung túc, rộng rãi;
không chịu đứng sau người mà tranh đứng trước người,
thì tất phải chết!

Vì từ ái nên hễ chiến đấu thì thắng, cố thủ thì vững.
Trời muốn cứu ai thì cho người đó lòng từ ái để tự bảo vệ
[hoặc: thì lấy lòng từ ái mà giúp người đó].


http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn1n2n4nqn31n343tq83a3q3m3237nvnnnTTM - Ghi chú:


 • Ở phần chữ Hán có dấu (*), những chữ có dấu (*) thì ở trong sách Đạo Đức Kinh, mà tôi được người bạn Taiwan tặng cho thì không có những chữ đó, hoặc chữ viết thiếu nét nhưng đọc đồng âm.
 • Phần Hán Việt và lời dịch trên ở trên VN Thư Quán.


  Chỉ tại ngoài trời lúc mưa lúc giông và bây giờ thì vẫn cứ mưa..
  Không biết cành Mai sáng hôm qua tôi chụp, hôm nay có bị mưa làm ướt đẫm không? Lát phải ra chụp lại mới được.

  TTM
  PP. 17/01/2012  Ra ngoài trời vẫn mưa, còn sớm quá nên cánh Mai vẫn chưa nở trọn..

 • --> Read more..

  Vài giòng xin gửi nơi đây..

  Những dấu chân..

  Flag Counter