...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Tuesday, August 11, 2015

Đôi khi..
Đôi khi tưởng tuổi thơ về
Ta ngồi bó gối bên lề tuổi hoa
Đôi khi tưởng mới hôm qua
Giật mình tóc đã phôi pha bao màu .. Bây giờ mong áo ai nhàu
Để ta mang vá đủ màu thời gian ..
 ..

TTM
PP. 09/08/2015
..
--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter