...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Thursday, July 26, 2012

Trời tháng bảy đầy mưa đầy nắng..Trời vào hạ, mưa rơi nắng gắt..
Người qua hạ, tĩnh lặng thinh không
....

Ngắm trời tháng bảy vừa mưa vừa nắng
Nhìn người tháng bảy cũng nắng cũng mưa

Mai ta về, cùng trong mưa trong nắng
Giữa giao mùa nghe nốt khúc nhạc xưa..


TTM.
PP. 2012-07-26

--> Read more..

Wednesday, July 25, 2012

Trời tháng bảy đầy mưa đầy nắng..

Start:     Jul 28, '12 9:00p
End:     Aug 5, '12 10:00p
Location:     Cái đầm nước..


  Trời vào hạ, mưa rơi nắng gắt..
  Người qua hạ, tĩnh lặng thinh không
  ....


  Ngắm trời tháng bảy vừa mưa vừa nắng
  Nhìn người tháng bảy cũng nắng cũng mưa

  Mai ta về, cùng trong mưa trong nắng
  Giữa giao mùa nghe nốt khúc nhạc xưa..

  TTM.
  PP. 2012-07-26


--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter