...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Tuesday, March 9, 2010

Tưởng Quốc Minh 's birthday

Start:     Mar 25, '10 10:00a
End:     Mar 25, '10 10:00p
Location:     TQM birthday

Ngày con sinh ra cháu ngoại
Thêm một cuống rún cho đời!

Mẹ cất công ra Hà Nội,
thăm cháu ngoại ngày thôi nôi
Rồi mớ tóc khôn của cháu
Mẹ gom góp lại, để làm
thành đôi bút tóc ngọc
Sau này cháu lớn khôn
Nhìn lại! sẽ tự hỏi rằng
sao tóc thơ là ngòi bút!

Bà ngoại TTM


No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter