...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Sunday, April 23, 2017

Nắng trưa..
Em đi giữa nắng trưa
đi tìm chút vàng xưa
nắng hanh vàng, vương .. trán
hương cuối trời vọng.. đưa..


TTM
23/4/2017
#GapGhenhChuNo comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter