...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Sunday, June 10, 2012

Lại bay..

Start:     Jun 11, '12 11:00a
End:     Jun 23, '12 11:00a
Location:     Taiwan   Hôm nay thiên mã lại bay
   Bay qua biển rộng sông dài mãi bay..
   Hôm nào về lại trời này
   Sẽ cùng bè bạn vui vầy sớm hôm..

   TTM
   PP. 2012/06/11

--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter