...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Sunday, December 23, 2012

Sao vẫn còn ngồi trong đáy cốc..


Sáng nay ra ngõ se se lạnh
Ngẩng mặt lên trời nắng hanh hanh
Ô! Đông đã đến bao giờ nhỉ?
Sao còn vẫn cứ.. quẩn với quanh.

Sao vẫn còn ngồi trong đáy cốc..
Ngắm nhìn dòng đời có mong manh?

TTM.
PP. 24/12/2012


--> Read more..

Sunday, December 16, 2012

Nắng quá!


Trời đông chẳng thấy mùa đông
Chỉ cành lau trắng ngóng trông bên trời.
Giữa trưa nắng gắt một người
Đi tìm lau trắng gởi lời hư không..
 
TTM
PP. 16/12/2012

--> Read more..

Friday, December 14, 2012

Bặt tăm như Hoàng Hạc..


  Chợt nghe văng vẳng tiếng xưa
  Vút cao Hoàng hạc giữa trưa nắng vàng..
  Lòng nghe đau đáu bên đàng.
  Hoàng hạc xa khuất khẽ khàng.. biệt tăm.

  Ừ nhỉ! Nếu có bặt tăm thì ta sẽ bặt tăm như Hoàng Hạc..
  TTM
  PP. 13/12/2012Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu

Nhạc: Cung Tiến (1976)
Vũ Hoàng Chương dịch (1975)

Xưa hạc vàng bay vút bóng người
Đây lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi
Vàng tung cánh hạc (ừ) đi đi mãi (í i)
Trắng một mầu mây vạn vạn đời (i)

Cây bến Hán (ứ ư ừ) Dương còn nắng chiếu (ú u)
Cỏ bờ Anh Vũ chẳng (ừ ư) ai chơi
Gần xa chiều xuống nào quê quán (ứ ư)
Đừng giục cơn sầu (ù u) nữa (ớ ớ) ơi (í i)

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Hoàng Hạc Lâu, nhạc Cung Tiến, thơ Thôi Hiệu
do Vũ Hoàng Chương dịch,
bản chép tay của nhạc sĩ Cung Tiến 1986

--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter