...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Thursday, October 7, 2010

Cánh vạc trải dài

Start:     Oct 8, '10 10:00a
End:     Oct 12, '10 8:00p
Location:     Đầm vạc
    Con co

    Chông chênh cánh vạc hao gầy
    Nghiêng về bên ấy vơi đầy nhớ mong ..
    .....


--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter