...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Monday, March 29, 2010

Về nhà!

Start:     Mar 31, '10 7:00p
End:     Apr 4, '10 8:00p
Location:     Q2  Tháng tư mình lại về nhà
  Thăm nhà thăm cả sơn hà núi non
  Núi kia vời vợi có còn
  Sông kia có chảy sắc son một dòng!

  Tháng tư mình lại về nhà
  Cúng cha giỗ mẹ chỉ là chút hương
  Hiếu đâu chỉ ở cúng dường
  Hiếu ngay vào lúc song đường tại gia
  Bây giờ mẹ đã đi xa
  Cha thời khuất núi, ta bà cũng qua!--> Read more..

Tuesday, March 9, 2010

Tưởng Quốc Minh 's birthday

Start:     Mar 25, '10 10:00a
End:     Mar 25, '10 10:00p
Location:     TQM birthday

Ngày con sinh ra cháu ngoại
Thêm một cuống rún cho đời!

Mẹ cất công ra Hà Nội,
thăm cháu ngoại ngày thôi nôi
Rồi mớ tóc khôn của cháu
Mẹ gom góp lại, để làm
thành đôi bút tóc ngọc
Sau này cháu lớn khôn
Nhìn lại! sẽ tự hỏi rằng
sao tóc thơ là ngòi bút!

Bà ngoại TTM


--> Read more..

Ngọc Hà birthday
Ngày sinh con ra đời
Hơn hai mươi mũi khâu
Đưa con về với mẹ

Ngày con đi lấy chồng!
Mẹ đưa con sang ngang
Lại như mẹ một đời

TTM
--> Read more..

Về nhà!

Start:     Mar 13, '10 8:00p
End:     Mar 17, '10 6:45p
Location:     Q2


  Về nhà thăm chồng con
  Tháng nay không gặp lại
  Không biết có không còn!
  Em "là ai mà trần gian thế"

--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter