...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Monday, May 1, 2017

Sông khổ 苦海

🕊 Buồn làm chi em!
Dòng sông đời đầy ái ố dục lạc ai hỷ nộ
Trong u minh đầy những lục dục não phiền
Khi vào đời ta đã chìm vào, trầm luân bể khổ


🕊 Buồn làm chi em
Hãy chánh niệm và tỉnh thức
Đi đứng nằm ngồi để hiểu rõ, thân tâm
Biết thật rõ thất tình lục dục, rồi buông bỏ
không cố chấp giải bày và dính mắc
Trong giây phút đó
Em đã sát trừ tâm phiền não, để bình an


🕊 Đừng buồn nha em
"Anh sẽ đưa em về bên kia..
sông khổ"


🌸 TTM
01/05/2017
#GapGhenhChu
Hình: Bích Động, Ninh Bình.

No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter