...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Sunday, March 20, 2016

MẮT XƯA
MẮT XƯA

Này người !
mắt thơ xưa trong veo
mắt thơ xưa biêng biếc
trong trời xanh rộng mở
tìm bóng người trong mắt, xanh

Này người !
mắt xưa nay hun hút
mắt xưa nay vời vợi
vùi trong mây, trong khói
cùng bước đời gập ghềnh, qua

Này người !
mắt biếc nay sương khói
mắt biếc nay mông lung
trong chiều nay, mây xám
thấy bóng người chập chùng, mờ..
cuối chân mây!

TTM
20/03/2016
(hình 06/07/2009)
***************

No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter