...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Sunday, March 27, 2016

CON NGƯỜI CÔ ĐƠN ĐẾN TỘT CÙNG.CON NGƯỜI CÔ ĐƠN ĐẾN TỘT CÙNG..


Sáng nay ngồi lướt net
Mới thấy bao người trong đó, có ta!
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút
Trải lòng dài, lướt mãi home, vẫn xa..

Sáng nay ngồi lướt net
Mới thấy, bao sự đời rải khắp, dưới bầu trời
Bom nổ, đạn rơi, độc dược, người nhốn nháo..
Lẫn lộn thật hư, đến khổ đời !

Sáng nay ngồi lướt net
Thấy đời, nơi này nơi khác, vẫn đức tin
Thấy ta, trong cuộc nhốn nháo, vẫn giữ gìn
Bầu trời sẽ trong xanh, và sẽ vẫn..

Dù ta thấy.. quanh đây đó ..
con người cô đơn đến tột cùng !


TTM
27/3/2016

No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter