...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Monday, March 29, 2010

Về nhà!

Start:     Mar 31, '10 7:00p
End:     Apr 4, '10 8:00p
Location:     Q2  Tháng tư mình lại về nhà
  Thăm nhà thăm cả sơn hà núi non
  Núi kia vời vợi có còn
  Sông kia có chảy sắc son một dòng!

  Tháng tư mình lại về nhà
  Cúng cha giỗ mẹ chỉ là chút hương
  Hiếu đâu chỉ ở cúng dường
  Hiếu ngay vào lúc song đường tại gia
  Bây giờ mẹ đã đi xa
  Cha thời khuất núi, ta bà cũng qua!No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter