...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Tuesday, September 8, 2015

MỘT NỤ CƯỜI
Này người rong ruổi
đường mây xa,
bay mãi

nắng ở trời tây
chói
loà cả dáng người

Môi cười, ngập ngừng
rơi..
nửa nụ

Tóc buông, nửa sợi
trắng..
trong mây

Ai về
cho ta gởi
trong nắng trong mây
một..
nụ cười


TTM
PP 08/09/2015

No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter