...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Tuesday, August 14, 2018

Đã ngàn thu..Đã ngàn thu..

🌸

Em như đoá hoa, giữa mây mù
Hắt hui trơ trọi, giữa hoang vu
Mỏi mòn, trải dài trên phiến đá
Chỉ đợi người thôi, đã ngàn thu..

..
🌸

TTM
14/8/2018

No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter