...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Thursday, March 8, 2018

Chỉ là tại..Chỉ là tại..

🐟🐟

Chỉ là tại gió, qua đây
Cho nàng đứng đó tóc mây, giữa trời
Chỉ là tại nắng, sáng ngời
Tạo nên ảo giác (chứ) tuổi đời, nào quên..

TTM
08/03/2018
#TuổiĐờiCheoLeo
#GapGhenhChu

No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter