...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Wednesday, January 20, 2016

Cùng lá vàng.. mong manh
Cuối đông rồi đó em
Chút gió lạnh bên thềm
Mơn man, đời phai nắng
Chút vàng bên lá xanh

Ngậm ngùi sợi trăng trắng
Sợi rơi bên gối.. xa
Sợi rơi dưới chân.. gần
Cùng lá vàng.. mong manh
.
Rơi..
.
.
TTM
Cành mai chụp sáng nay 19/01/2016
..

No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter