...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Tuesday, July 21, 2015

NẮNG VẪN VÀNG..
Năm xưa nắng rất vàng
Tuổi đời còn rất xanh
Năm nay nắng vẫn vàng
Tuổi đời còn.. mong manh 


Sáng nay nhìn tóc rụng
Chân bước bỗng ngập ngừng..
Cúi xuống ôm.. sợi tóc
Có chút buồn.. rưng rưng !

Ttm Gốc Mai
PP. 21/7/2015


No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter