...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Friday, May 22, 2015

Nắng !
 Nắng sớm sớm nay sao sáng quá
Chói cả không gian chói cả nhà
Dưới sân cỏ hồng lên trong nắng
Trong vườn hoa dõi.. nắng xa xa.

Kiếp người cùng sống trong trời đất
Nắng ở nơi này nhớ..
tuyết xa..


TTM
05/02/2013


No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter