...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Monday, April 13, 2015

Có thảnh thơi..
Ta về,
vườn cũ hạ đang rơi..

Ao sen,
Còn đó vấn vương người

Bên thềm,
nắng chếch đời bụi bặm..

Nâng nhẹ,
sen hồng có thảnh thơi..

TTM
Tịnh An Viên, 29/03/2015

No comments:

Post a Comment

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter